Labdien!

Mēs aicinām Jūs piedalīties mūsu rīkotajā aptaujā, kuras mērķis ir noskaidrot, cik bieži svešvalodu nodarbībās tiek izmantoti drāmas elementi un kas varētu iedrošināt kolēģus-skolotājus izmantot šo mācību metodi stundās.

Iegūtā informācija tiks izmantota tikai apkopotā veidā un Jūsu atbilžu konfidencialitāte ir garantēta.

Laipni lūgti mūsu aptaujas lapā. Questionnaire LV

Vārds E-PASTS
1. Cik gadus Jūs strādājat savā profesijā?
2. Kur Jūs mācāt?

3. Kādā iestādē?

4. Kam Jūs mācāt?

5. Kādas mācību stratēģijas Jūs izmantojat, lai veicinātu mācīšanu un mācīšanos?

6. Vai jūs varat brīvi ieviest un izmantot savās nodarbībās jaunas, novatoriskas metodes?

7. Cik bieži jūs izmantojat drāmas metodi savās nodarbībās?

8. Lūdzu paskaidrojiet savu atbildi uz 7.jautājumu.
9. Kas varētu Jums palīdzēt izmantot drāmas elementus valodu nodarbībās?

Kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas:

10. Kas varētu Jums palīdzēt izmantot drāmas elementus valodu nodarbībās?Paldies par piedalīšanos aptaujā!